Pavel Macura

 

audiopage

audio stránky

Industrial Control and Measurements

 

Publikace - Publications

Analogový funkční měnič - Sdělovací technika 1/1983

Optoelektronický systém s impulsovou šířkovou modulací - Sdělovací technika 6/1984

Optoelektronický přenos analogových signálů v podmínkách silnoproudých zkušeben - Slaboproudý obzor 10/1984

Převodník napětí/kmitočet s vyrovnáváním náboje - Sdělovací technika 5/1986

Vstupní zesilovače pro přijímače optoelektronických systémů - Sdělovací technika 4/1987

Oddělovací zesilovače s kapacitní izolační bariérou - Sdělovací technika 1/1996

Optoelektronické systémy pro silnoproudá a vn měření - Sdělovací technika 3/1996

Fyzika plazmatu