Audio  Buffer
 

Účelem obvodu je vyřešit problémy při propojení zdroje audio signálu (VF rušení, intermodulace a interference) a zesilovače, ev. odstranit vliv kapacity kabelu a vstupu zesilovače na výstupní obvody zdoje signálu (hrubý, zrnitý zvuk, nedefinované basy).

Schéma


 

První operační zesilovač X1 může být osazen OPA134PA, LT1122, OPA627AP, OPA602AP nebo AD825.  Nejlepší objektivní výsledky (získané měřením) dává OPA627AP. Druhý obvod je rychlý buffer s výst. proudem až 250mA.

Podle katalogového listu obvodu BUF634T je možné použít odpor R11 o velikosti 0 Ohm (drátová propojka), klidový proud je potom 15mA a buffer pracuje do amplitudy napětí 3V na výstupním pinu č.4 ve třídě A (pro R10 = R12 = 50 Ohm).

Zesílení obvodu je +2, pokud se nepoužije zakončovací odpor R12. Při použití zakončovacího odporu R12 je celkový zisk +1. Pro správné umístění odporů R10 a R12 prosím čtěte odstavec "Zakončovací odpory".
 

Parametry

kmitočtový rozsah    nemá smysl uvádět, je na obou koncích v násobcích audio rozsahu
vst. napětí                do 4,5 Vef
vst. odpor                100 kOhm
výst. odpor               50 Ohm
THD                         pod 0,001%

Připojení do obvodu

Vstup se propojí s výstupem CD přehravače krátkým kabelem (do 15 cm). Mezi výstup a vstup zesilovače je možné použít standardní koaxiální kabel RG-58, RG-59 nebo RG-62, RG-62 dává subjektivně lepší výsledky. Další varianta je VBPAM 50-1,5.

Poznámka

Obvod vychází z principu Sound Refineru Pavla Dudka (velký výstupní proud a proudové zatížení odpory R10, R12). Jeho zvukový účinek je velmi podobný Sound Refineru.

Zakončovací odpory

Odpory R10 a R12 mají vliv na charakter zvuku. Jejich optimální umístění je takové, že R10 je na desce bufferu a R12 je až na druhém konci výstupního kabelu u vstupu následujícího zesilovače. Pro vysvětlení připojuji malý obrázek:

 

Sluchátkový zesilovač

Po připojení potenciometru 10k na vstup je obvod možné použít jako kvalitní sluchátkový zesilovač. Je možné laborovat  s výstupem za odporem R10 a vypustit R12. Pokud je to nutné, je možné zvětšit zisk změnou odporu R4, a to až do hodnoty R4=24k.

Aktualizace ke sluchátkovému zesilovači, leden 2020

Obvod Audio Bufferu byl znovu optimalizován pro použití jako sluchátkový zesilovač. Odpor R10 byl nahrazen zkratem (odpor R12 se samozřejmě nepoužije). Výstupní odpor klesl na 0.056 ohm, což se pozitivně projevuje u sluchátek s velkou závislostí impedance na kmitočtu. Velký přínos úpravy byl zaznamenaný se sluchátky Sennheiser HD598, jejichž průběh impedance je vidět na dalším obrázku.

Sennheiser HD598 - impedance

Zmenšení odporu R10 na nulu vede k podstatně přesnějšímu zvuku, díky odstranění modulace kmitočtové charakteristiky impedancí sluchátek. Zvuk je též lépe rozlišený. Tuto úpravu ale nelze použít pro každý operační zesilovač na pozici X1, je potřeba ověřit stabilitu. Úprava byla vyzkoušena s AD744.

Modifikace obvodu sluchátkového zesilovače s přidáním regulátoru hlasitosti je vidět na dalším obrázku.

Dokumentace: je k dispozici na anglické verzi stránek, zde.

Kontakt

vytvoření stránky: květen 2002

Poslední modifikace: 10.2.2012, 11.1.2020

Zpět