Audio  Buffer
 

Účelem obvodu je vyřešit možné problémy při propojení zdroje audio signálu (VF rušení, intermodulace a interference) a zesilovače, ev. odstranit vliv kapacity kabelu a případné nízké vstupní impedance zesilovače na výstupní obvody zdoje signálu.

Schéma


 

První operační zesilovač IC1/101 může být osazen OPA134PA, LT1122, OPA627AP, AD744 nebo AD825. Druhý obvod IC2/102 je rychlý buffer s výst. proudem až 250mA.

Podle katalogového listu obvodu BUF634T je možné použít odpor R6/106 o velikosti 0 Ohm (drátová propojka), klidový proud je potom 15mA a buffer pracuje do amplitudy napětí 3V na výstupním pinu č.4 ve třídě A (pro R7 = 50 Ohm a zátěž 50 Ohm).

Zesílení obvodu je +2, pokud R4 = R3. Při vynechání R3 a R4 = 0 (propojka) je zesílení +1.
 

Parametry

kmitočtový rozsah ..... 1,6Hz - 1MHz (-3dB)
vst. napětí ............... do 4,5 Vef pro zisk 2x
vst. odpor ................ 100 kOhm
výst. odpor .............. 50 Ohm
THD ........................ v řádu 0,0001%

Dokumentace je na tomto linku

Nové provedení (od 22.10.2016)

 

Měření THD a THD+N

 

THD a THD+N do zátěže 50 ohm

 

Měření v programu RightMark Audio Analyzer

Audio Buffer byl změřený v řetězci sestávajícím z DAC Topping D10s a E1DA Cosmos ADC. Na tomto odkazu je srovnání parametrů samotné smyčky DAC - ADC a stejné konfigurace po vložení Audio Bufferu. Parametry po vložení bufferu nedoznaly téměř žádné degradace. Srovnávací tabulka je níže:

Sluchátkový zesilovač

Po připojení potenciometru 10k na vstup je obvod možné použít jako kvalitní sluchátkový zesilovač. Pokud je to nutné, je možné zvětšit zisk změnou odporu R4.

Aktualizace ke sluchátkovému zesilovači, leden 2020

Obvod Audio Bufferu byl znovu optimalizován pro použití jako sluchátkový zesilovač. Odpor R7 byl nahrazen zkratem (odpor Rz se samozřejmě nepoužije). Výstupní odpor klesl na 0.056 ohm, což se pozitivně projevuje u sluchátek s velkou závislostí impedance na kmitočtu. Velký přínos úpravy byl zaznamenaný se sluchátky Sennheiser HD598, jejichž průběh impedance je vidět na dalším obrázku.

Sennheiser HD598 - impedance

Zmenšení odporu R7 na nulu vede k podstatně přesnějšímu zvuku, díky odstranění modulace kmitočtové charakteristiky impedancí sluchátek. Zvuk je též lépe rozlišený. Tuto úpravu ale nelze použít pro každý operační zesilovač na pozici IC1, je potřeba ověřit stabilitu. Úprava byla vyzkoušena s AD744.

Modifikace obvodu sluchátkového zesilovače s přidáním regulátoru hlasitosti je vidět na dalším obrázku.

 

Kontakt

vytvoření stránky: květen 2002

Poslední modifikace: 4.1.2023

Zpět