Napájení bufferu

Deska bufferu se napájí ze 2 stabilizovaných zdrojů 2 x 15V. Připojení napájení k desce je na následujícím obrázku:

Piny G4, G6 (signálová zem, 0V) jsou vzájemně propojené na desce bufferu. Předpokládá se napájení ze dvou dvojitých stabilizovaných zdrojů 2 x 15V. Je možné desku napájet i z jednoho stabilizovaného zdroje 2 x 15V, potom je nutné propojit vývody +15V levého kanálu a +15V pravého kanálu, totéž platí pro vývody -15V.

Zpět