DISPRE 2 - JFET

Předzesilovač Dispre 2 - JFET je modifikací předzesilovače Dispre 2 V4. Hlavním rozdílem je použití polem řízených tranzistorů JFET firmy Toshiba ve vstupní čtveřici tranzistorů. Tato modifikace byla iniciována jedním z původních zákazníků Dispre 2, a její realizace vedla k návrhu nového plošného spoje, jelikož nebylo možné provést pouhou záměnu tranzistorů BJT za JFET beze změny obvodového zapojení vstupních obvodů. Současně byla provedena další úprava, kterou je možnost nastavení klidového proudu koncového stupně pomocí 2 odporů.

Dispre 2 – JFET je možné bez úprav použít i jako sluchátkový zesilovač.

Topologie Dispre 2 – JFET je komplementárně-symetrická. Vstupní čtveřice JFET je zapojena jako self-bias (průkopníkem zapojení byl John Curl). Tato topologie spolu s vhodnou volbou pracovního proudu vede k maximální linearizaci vstupních obvodů, a minimalizace zkreslení tak není ponechána pouze na celkové záporné zpětné vazbě. Pro odstranění DC složky na výstupu je použito DC servo.

Ve vstupní čtveřici jsou použity JFETy Toshiba, párované na shodu Idss +/-0,2mA.

Koncový stupeň Dispre 2 – JFET pracuje při nastavení klidového proudu na 40mA ve třídě A pro amplitudy výstupního napětí do 8V do zátěže 100 ohm. Pro standardní linkové zátěže 600 ohm a vyšší pracuje ve třídě A až do maximálního rozkmitu výstupního signálu.

Koncový stupeň – výstupní buffer

Oproti původní verzi Dispre 2 jsou do výstupního bufferu Dispre 2 – JFET přidané 2 odpory. Tyto odpory umožní změnit nastavení klidového proudu koncového stupně, pokud by byly v koncovém stupni použity tranzistory BD139/BD140 s velkým výrobním technologickým rozptylem. Klidový proud bude standardně nastavený na 40mA.

Plošné spoje

Plošné spoje - desky nyní nejsou k dispozici

 

Doporučené provedení skříně a kabeláže

 

Technické parametry

Měření

Rychlost obvodu dokumentuje oscilogram obdélníkového signálu 100kHz. Měření je provedeno bez kondenzátoru ve vstupním RC filtru, aby byla patrná rychlost a stabilita obvodu.

Nova mereni 06/2022

Home

Pavel Macura, 5/2010