Kostel Svatého Ignáce - varhany

Díky neutuchající aktivitě Spolku pro varhanní hudbu Čelákovice http://varhanyzcelakovic.cz/ jsme měli 21.5.2018 další jedinečnou příležitost navštívit kostel sv. Ignáce na Karlově náměstí v Praze a seznámit s rekonstruovanými varhanami, jejichž historie a dispozice jsou popsány na http://www.kostelignac.cz/index.php?page=17&art=79

Průvodcem po historii varhan a jejich rekonstrukci nám byl pan Emanuel Vittek, který také předvedl možnosti nástroje a zahrál pro nás na varhany několik hudebních ukázek.

Zvukový záznam

Během exkurze jsem pořídil krátkou hudební ukázku, sejmutou ze vzdálenosti cca 15m od nástroje. Na varhany hrál pan Emanuel Vittek. Hudební ukázka je ke stažení na adrese

http://pmacura.cz/organignac1.mp3

Dispozice varhan:

I. Manuál
Principál 16´
Principál 8´
Flétna harmonická 8´
Kryt hrubý 8´
Viola alta 8´
Corno 8´
Salicionál 8 ´
Kvinta 5´ 1/3´
Oktáva 4´
Flétna 4´
Fugara 4´
Cimbál 2´
Mixtura 4x 2´2/3´
Tromba 8´

II. Manuál
Bourdon 16´
Principál 8´
Flétna koncertní 8´
Kryt 8´
Gamba 8´
Kvintadena 8´
Dolce 8´
Principál houslový 4´
Oktáva 4´
Flétna 4´
Mixtura 4x 2´2/3´
Klarinet 8´

III. Manuál
Salicet 16´
Principál 8´
Flétna rourková 8´
Kryt jemný 8´
Aeolina 8´
Vox coelestis 8´
Oktáva 4´
Flétna 4´
Doublet 4x 2´2/3´
Picola 2´
Cor anglais 8´
Hoboj 8´

Pedál
Principálbas 16´
Grand bourdon 32´
Violonbas 16´
Salicetbas 16´
Fagot 16´
Subbas 16´
Pozoun 16´
Bourdonbas 16´
Quintbas 10´2/3´
Principál 8´
Bourdon 8´
Violoncello 8´

Fotografie interiéru

Přidávám ještě několik fotografií z rekonstruovaného interiéru kostela sv. Ignáce

 

 

Pavel Macura, 28.5.2018