PhonoFet - diskrétní předzesilovač pro MM přenosku

Po vývoji několika předzesilovačů pro gramofon, založených na operačních zesilovačích, jsem se rozhodl navrhnout a zavést do výroby předzesilovač na bázi diskrétních prvků a promítnout do něj zkušenosti z návrhu a provozu linkových předzesilovačů Dispre 2-JFET a PRE3. Vznikl tak předzesilovač pro gramofon s názvem PhonoFet.

Předzesilovač PhonoFet je diskrétní předzesilovač pro MM magnetodynamickou přenosku. Používá komplementárně-diferenciální topologii vstupních obvodů, ve kterých jsou použity tranzistory JFET firmy Toshiba. Ve výstupních obvodech jsou použity robustní tranzistory MOSFET firmy Hitachi. Napájecí napětí na desce předzesilovače je dodatečně filtrované speciálním řešením zdrojové části, která obsahuje zdroj konstantního proudu následovaný paralelním napěťovým stabilizátorem. Deska předzesilovače je přitom napájená ze zdoje s kvalitní napěťovou stabilizací, takže stabilizace a filtrace napájení je třístupňová. Toto má za následek výborný odstup rušivých složek, které se šíří po napájecí síti.

Topologie PhonoFet je komplementárně-symetrická. Vstupní čtveřice JFET je zapojena jako self-bias (průkopníkem zapojení byl John Curl). Tato topologie spolu s vhodnou volbou pracovního proudu vede k maximální linearizaci vstupních obvodů, a minimalizace zkreslení tak není ponechána pouze na celkové záporné zpětné vazbě.

Vstupní obvod je osazený nízkošumovými součástkami od firmy Toshiba. Koncový stupeň používá robustní MOSFET tranzistory s dostatečnou strmostí. Zapojení je velmi odolné, zkratuvzdorné.

Napájecí část je navržena speciálně pro tento gramofonní předzesilovač. Používá upravený zdroj ZT15VA na oddělené desce, a na vlastní desce předzesilovače následuje zdroj konstantního proudu a paralelní stabilizátor napětí. Toto řešení vykazuje vynikající odstup rušivých napětí a potlačení VF rušení po napájecích přívodech. Celek je umístěný ve standardní skříni 19" o výšce 1U a hloubce 280 mm. Nabízený bude osazený modul předzesilovače a kompletní výrobek ve skříni.

Technické parametry

Měření THD a S/N

Home

Pavel Macura 12/2011