PM-A3 celosymetrický výkonový zesilovač 2x100W/4ohm

Zesilovač vznikl ze zvědavosti, jako vyzkoušení celosymetrické topologie bez celkové zpětné vazby.

Topologie zesilovače je komplementárně - diferenciální a symetrická od vstupu až po výstup. To znamená, že jak vstup tak výstup jsou symetrické. Výstup tedy není zapojený proti zemi. Tato topologie umožňuje potlačit jak rušivá napětí pronikající do výstupu z napájecího zdroje, tak souhlasná rušivá napětí na vstupu. Zlepšení potlačení rušivých napětí z napájecího zdroje je proti nesymetrické topologii výstupu o cca 30 dB.

Obvodobé řešení je s tranzistory MOSFET od vstupu až po výstup. Tyto prvky mají ze všech typů polovodičových součástek největší odolnost vůči rušení. Zesilovač nepoužívá zpětnou vazbu z výstupu na vstup.

Velmi zjednodušené, principiální schéma ukazuje obrázek:

Popis

MOSFET stereofonní zesilovač, koncepce celosymetrická. Vstup: symetrický (XLR). Výstup: symetrický. Bez celkové zpětné vazby.

Parametry

Měření

Kmitočtová charakteristika do zátěže 4 ohm

THD(+N) v závislosti na amplitudě pro 1kHz a zátěž 4 ohm, 10 ohm a bez zátěže

 

Fotografie modulu a vnitřku zesilovače PM-A3

 

 

Pavel Macura, 05/2013, 04/2018