POWERSYM - zesilovač v můstkovém zapojení

Důvodem návrhu a stavby zesilovače bylo využít pěkné toroidní trafo 300VA se 4 sekundárními vinutími, ale s poměrně malým sekundárním napětím. Po usměrnění a filtraci lze dostat pouze 2 x 25Vdc, což vede k nutnosti použít můstkové zapojení výkonového zesilovače. V můstku je možné získat teoreticky dvojnásobný rozkmit výstupního napětí, tj. až čtyřnásobný výkon, za cenu dvojnásobného proudového zatížení koncového stupně a faktu, že koncové stupně "vidí" zátěž o poloviční impedanci.

Cílem bylo vytvořit co nejjednodušší zapojení zesilovače při zachování slušných parametrů. Jako výchozí obvod je použito zapojení zesilovače Sinclair Z-30 (1969), ovšem s několika zásadními úpravami - komplementární koncový stupeň, obvod teplotní stabilizace klidového proudu, CCS pro vstupní diferenční stupeň a pro VAS. Úplné schéma následuje:

Obr.1. Schéma jednoho kanálu zesilovače POWERSYM

Na schématu chybí pouze blokovací kondenzátory napájecích větví. Součástky R10 a C11 jsou pouze pro účely simulace.

Zesilovač je nutné budit z předzesilovače se symetrickým výstupem - je to nutná podmínka. Výstup na repro je mezi "živými" výstupy, obou zesilovačů, žádný není uzemněn, s čímž je nutné počítat při měření osciloskopem (použít diferenční měření) nebo zvukovou kartou (nutný symetrický vstup).

Základní technické parametry

Měření zkreslení

Obr.2. THD a THD+N v závislosti na výstupním výkonu, 1kHz, zátěž 4ohm

Obr.3. THD v závislosti na výkonu pro kmitočty 60Hz, 1kHz a 6kHz, zátěž 4ohm

Měření odezvy na obdélníkový signál

Obr.4. Odezva na obdélník 10kHz

Vnitřní uspořádání

Pavel Macura 2019

naposledy editováno 10/2021

Home