PRE4

Předzesilovač PRE4 byl vyvinut na základě velmi pozitivních zkušeností s typem Dispre 2-JFET. Hlavním důvodem pro vývoj nového typu byl celosvětový nedostatek tranzsitorů P-JFET fy Toshiba typu 2SJ74BL, které jsou jako jedny z mála vhodné do vstupních obvodů předzesilovačů. Náhrada bohužel neexistuje. PRE4 je tudíž modifikací Dispre 2-JFET na jednoduchý diferenciální vstup s tranzistory N-JFET 2SK170BL, které jsou poměrně snadno dostupné. Byl použit koncový stupeň, jako v typu Dispre 2-JFET, ovšem celé zapojení bylo ještě více zodolněno.

PRE4 je od samého počátku vyvinut jako plnohodnotný sluchátkový zesilovač, který bez problémů zvládá i sluchátka s velmi nízkou impedancí.

JFETy Toshiba jsou párované na shodu Idss +/-0,5mA.

Koncový stupeň PRE4 pracuje s klidovým proudem 25mA.

Plošné spoje

Plošné spoje - desky nejsou k dispozici

 

 

Technické parametry

Měření

Skokovou odezvu s dobou náběhu 1,6 us ukazuje následující obrázek. Měřeno s osazeným vstupním RC filterem. Obvod je stabilní i s kapacitní zátěží 100 nF.

 

Home

Pavel Macura, 5/2011