Poslechový test - test preferencí posluchačů

Od 2.4.2004 do 14.4.2004 jsem pořádal poslechový test, jehož účelem bylo jednak si "zmapovat" preference posluchačů a jednak si porovnat vlastní subjektivní dojmy z poslechu, získané při vývoji různých výkonových zesilovačů, s dojmy dalších lidí, neseznámených s technickými řešeními a tudíž nezaujatých.

1. Popis zesilovačů

Do testu jsem připravil 2 zesilovače, zesilovač "A", a zesilovač "B". Oba dva pracovaly v čisté třídě A, oba dva měly velmi nízké měřitelné harmonické zkreslení se složkami, které by podle dosavadního stavu znalostí měly být hluboko pod vlastním zkreslením ucha a pod sluchovou rozlišitelností.

Zesilovač "A" byl existující typ PM-A2. Jde o zesilovač ve třídě A se silnou napěťovou zpětnou vazbou, zavedenou z výstupu zesilovače na vstup 2. operačního zesilovače. Tento zesilovač má v signálové cestě 2 operační zesilovače před výkonovým stupněm, které zajišťují napěťové zesílení.

Zesilovač "B", připravený speciálně pro test, byl samotný koncový stupeň zesilovačů PM-A2 a dříve PM-A1. Jelikož jde o výkonový sledovač (ve třídě A), napěťové zesílení je pouze 1x. Jde o zesilovač ve třídě A bez jakékoliv napěťové zpětné vazby z výstupu na vstup, pouze s lokálními zpětnými vazbami.

Oba zesilovače měly výkon 30W/8ohm.
 

2. Podmínky testu

Koncepce zesilovače "B" (napěťový zisk = 1) určila poslechovou hlasitost. Ta byla definována maximální úrovní na výstupu předřazeného prototypu předzesilovače pre standard do 50 Ohmové zátěže, což je 4,24 Vef. Výstupní ef. sinusový výkon obou zesilovačů při testu byl tedy do 2 x 2,25W / 8 Ohm při plné úrovni signálu z CD. Toto bylo trochu problematické, protože pro některá CD tento výkon stačil pro dostatečnou poslechovou hlasitost, a pro jiná pochopitelně ne. Podmínky však byly pro všechny posluchače stejné.

Posluchači si přinášeli vlastní CD. Sami si volili úseky, po kterých se přepínalo na druhý zesilovač. Úseky byly většinou v délce do 4 minut s ev. opakováním počátečního motivu. Po dohodě jsem občas zařadil vlastní CD, ve výrazně menším zastoupení, než CD přinesená.
 

3. Výsledky testu

Posluchači nebyli seznamováni s tím, co se testuje, až do skončení testu. Každý přislíbil, že do zveřejnění vyhodnocení nebude informovat o tom, co se zkoušelo. Test probíhal vždy pouze s jedním posluchačem, pouze poslední den byli přítomni 2 společně. Nebyla tudíž možnost dohody nebo reakce na postřehy druhého. Hodnocení každého posluchače jsem si zapisoval. Hodnocení jsem neovlivňoval "doporučenými vyjádřeními" nebo body, ke kterým by se měli posluchači vyjadřovat.

Preference dopadly takto: 38% posluchačů preferovalo zesilovač "A", 62% posluchačů preferovalo zesilovač "B". Jde o výsledek prvních 8 posluchačů. Slovní hodnocení následují:
 

3.1. Vyjádření těch, kteří preferovali zesilovač "A"

"A" je hladší (možná až příliš), příjemnější, lepší lokalizace, menší přeslech, menší zkreslení, nenápadný, více do hloubky, lépe definovaný hlas v prostoru, lépe slyšet struny klavíru.

"B" je řezavější, trochu problém sykavek, horší lokalizace a prostor, hezký zvuk, klavír má méně barev, více vepředu, unifikovanější výšky, agresivnější na starší nahrávce (Abbey Road).
 

3.2. Vyjádření těch, kteří preferovali zesilovač "B"

"B" je výraznější, příjemnější. Větší potěšení z hudby. Poslech z něj více baví. Více vtahuje do hudby. Lepší prostor. Tvrdší basy. Hudebnící jsou blíže. Podává 3. rozměr v prostoru. Lepší basy. Důraznější. Reálnější. Lepší dechy. Lepší detaily. Je slyšet více nepříjemnost na smyčcích. Lepší hloubka. O co je A přesnější, o to je B věrnější. Hudebníci jsou dále.

"A" technicky bezchybný, méně zajímavý, ne tak vtahující. Ostřejší, plošší. Zplošťuje zvuk. Více do šířky. Plochý, suchý.
 

Pavel Macura   14. 4. 2004 (update 03/2020)