Týnský chrám - varhany

Díky aktivitě Spolku pro varhanní hudbu Čelákovice http://varhanyzcelakovic.cz/ jsme měli 20.6.2015 jedinečnou příležitost navštívit Týnský chrám na Staroměstském náměstí a seznámit s chrámovými varhanami, viz http://www.tyn.cz/cz/index.php?stranka=tnsk-varhany

 

Průvodcem po historii varhan a jejich rekonstrukci nám byl pan Marek Čihař, který také předvedl možnosti nástroje a zahrál pro nás na varhany několik hudebních ukázek.

 

Zvukový záznam

Díky aktivitě Spolku pro varhanní hudbu a ochotě pana Čihaře bylo možné pořídit několik hudebních záznamů zvuku Týnských varhan. Pro nahrávání byl použit jeden velkomembránový kondenzátorový mikrofon 1", umístěný na kůru ve vzdálenosti cca 5m od hlavního stroje. Nahrávky jsou v PCM wav formátu 44.1kHz/16bit (tj. formát jako na CD). Nebyla použita žádná dodatečná komprese dynamiky, proto prosím berte v úvahu, že po tichých pasážích mohou následovat pasáže velmi hlasité.

Hudební ukázky

1. "Concerto grosso", improvizace pan Marek Čihař

2. Improvizace č.1 pana Čihaře

3. Improvizace č. 2 pana Čihaře

 

 

Malá kmitočtová analýza

Nejhlubší zaznamenaný tón byl při demonstraci možností nástroje, C1, 32.97Hz. Odpovídá spodnímu limitu nástroje - C1, 32.7Hz.

Odfiltrovaný nejhlubší tón varhan si můžete poslechnout zde, podmínkou jsou ale kvalitní velká sluchátka nebo velké reprosoustavy, z reproduktorů notebooku nebo z mobilního telefonu neuslyšíte nic :)

 

Nejvyšší tóny jsou v Improvizaci č.2, v čase cca 2min 56s od začátku

 

Pavel Macura, 21.6.2015