Audio buffer - inovace
 

Toto je inovace původního audio bufferu z r. 2002, spočívá v doplnění vstupního RC filtru, doplnění kompenzačního kondenzátoru k OZ (použije se alternativně, podle typu OZ) a zejména je zde úpně nový plošný spoj s rozlitou zemí.

Účelem obvodu je vyřešit problémy při propojení zdroje audio signálu (VF rušení, intermodulace a interference) a zesilovače, ev. odstranit vliv kapacity kabelu a vstupu zesilovače na výstupní obvody zdoje signálu. Výstup má dostatečný výkon na to, aby bylo možná na něj přímo připojit i sluchátka.

Schéma


 

Operační zesilovače

Pro první operační zesilovač IC1 doporučuji OPA134, AD744nebo OPA627. Pokud je hlavní důraz na rychlost, stabilitu a odolnost vůči VF, pak jednoznačně AD825. Další ev. možnost je LT1122 nebo jiný OZ stabilní pro zisk 1.  OPA627, OPA134, AD744 a AD825 jsou, nicméně, preferované typy. Nejlepší objektivní výsledky (ohledně zkreslení) dává OPA627. Nejlepší výsledky ohledně stability, rychlosti a odolnosti vůči VF dává AD825. Není možné používat operační zesilovače, které nejsou stabilní pro zisk 1x (ověřte v katalogovém listu). Není možné použít ani např. AD797, který pro stabilní funkce pro zisk 1x vyžaduje další externí součástky. Druhý obvod je rychlý buffer s výst. proudem až 250mA.

Zesílení obvodu je +2 nebo +1, podle hodnot R3 a R4 (níže), při vypuštění R8. Při použití zakončovacího odporu R8 o hodnotě R8 = R7, na konci výstupního kabelu, je celkový zisk +1 nebo +0,5, podle hodnot R3 a R4. Pro správné umístění odporů R7 a R8 prosím čtěte odstavec "Zakončovací odpory". Zakončovací odpor R8 není nutné použít.
 

Parametry

kmitočtový rozsah    0,7Hz - 1MHz (-3dB)
vst. napětí                do 4,5 Vef pro zisk 2x
vst. odpor                100 kOhm
výst. odpor               50 Ohm (5 Ohm sluchátková verze)
THD                         v řádu 0,0001% / 1kHz

Je možné upravit zisk audio bufferu na +1 zkratováním odporu R4 a vynecháním odporu R3. Možnosti ukazuje následující tabulka

Gain R3, R103 R4, R104 C9, C109 IC1, IC101
2 3k3 3k3 NC OPA134
2 3k3 3k3 NC OPA627
2 3k3 3k3 NC LT1122
1 NC 0R NC OPA134
1 NC 0R NC OPA627
1 NC 0R NC AD825

NC ... nezapojovat, 0R ... zkrat, ?? ... nutno ověřit

Sluchátkový zesilovač

Po připojení potenciometru 10k na vstup je obvod možné použít jako kvalitní sluchátkový zesilovač. Je možné laborovat  s velikostí odporu R7 a snižovat jej až na 5 ohm. Pokud je to nutné, je možné zvětšit zisk změnou odporu R4, a to až do hodnoty R4=24k.

Měření

Nejnovější měření programem RightMark Audio Analyzer jsou na tomto odkazu.

Měření THD a THD+N viz též níže:

měření do zátěže 50 ohm

Provedení v krabičce

PCB

Byl navržen nový plošný spoj pro inovovaný audio buffer. Deska je pro 2 kanály bufferu (pro stereo stačí 1 deska). Jde o dvoustranný plošný spoj s prokovenými otvory a nepájivou maskou, s rozlitou stínicí zemí na straně součástek. Rozměry desky jsou 48 x 72 mm.

Dokumentace: je k dispozici zde.

Kontakt

 

Poslední modifikace: 4.1.2023

Zpět