Proudové buzení reproduktorů a zkreslení reproduktorů

1. Úvod

2. Měření zkreslení proudu reproduktorem

3. Měření zkreslení reproduktoru při napěťovém a proudovém buzení

1. Úvod

Elektrodynamický měnič - reproduktor je navržený pro buzení z ideálního zdroje napětí, s ohledem na docílení co nejvyrovnanější kmitočtové charakteristiky.

Pokud se ale podíváme na náhradní schéma reproduktoru, vidíme, že prvky náhradního schématu jsou na elektrické straně spojené do série a tudíž sdílejí společný proud.

Jelikož prvky náhradního schématu mají hodnoty nelineárně závislé na výchylce membrány (Le, R1, L1, Bl a Cms) a na teplotě (Re), znamená to, že i při buzení z ideálního zdroje napětí bude proud, procházející kmitací cívkou reproduktoru zkreslený. To zanáší inherentní nelineární zkreslení již do řídicí veličiny, tj. do proudu.

Naskýtá se tudíž úvaha, použít ideální zdroj proudu pro buzení reproduktoru, lépe řečeno převodníku V/I s napěťovým vstupem a proudovým výstupem. Ale pokud budeme reproduktor budit z ideálního zdroje proudu, bude kmitočtová charakteristika reproduktoru kopírovat inverzi impedanční charakteristiky reproduktoru. Tudíž je nutné napěťový signál před vstupem do V/I převodníku předfiltrovat filtrem s inverzní charakteristikou než je kmitočtová závislost impedance reproduktoru.

 

V/I převodník

Principiální schéma V/I převodníku je na dalším obrázku

pokračování - měření zkreslení proudu reproduktorem

Pavel Macura, 01/2015