Proudové buzení reproduktorů a zkreslení reproduktorů

1. Úvod

2. Měření zkreslení proudu reproduktorem

3. Měření zkreslení reproduktoru při napěťovém a proudovém buzení

2. Měření zkreslení proudu reproduktorem

Nejprve bylo provedeno měření zkreslení proudu, procházejícího reproduktorem, ve srovnání se zkreslením napětí na výstupu výkonového zesilovače, který budil tento reproduktor. Schéma měření:

Reproduktor byl zapojený přes bočník 1 ohm, srovnávalo se zkreslení napětí na výstupu zesilovače a zkreslení proudu bočníkem.

Následující měření ukazují zkreslení napětí na výstupu zesilovače a proudu reproduktorem při výstupním napětí 1,414Vrms a kmitočtu 100Hz.

napětí

proud

THD zkreslení napětí na výstupu zesilovače bylo 0,0046%, zatímco zkreslení proudu reproduktorem bylo 0,111%. To je přímý vliv nelinearity impedance reproduktoru, která se projeví nárůstem zkreslení proudu, podle Ohmova zákona, kdy I = V/R a R je nelineární. Vzrůst zkreslení proudu proti zkreslení napětí bylo možné pozorovat na všech kmitočtech, a to jak při měření celé 3-pásmové reprosoustavy, tak při měření samostatných měničů.

pokračování - měření zkreslení reproduktoru při napěťovém a proudovém buzení

Pavel Macura, 01/2015